Настоящите Общи условия регулират ползването на уеб сайта www.travelexperienceadventures.com, както и ползването на услугите/ информацията, публикувана в сайта.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Прочетете внимателно настоящия документ и се уверете, че разбирате ясно неговото съдържание. Използвайки този сайт Вие приемате без ограничения и безусловно тези Общи условия.

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Сайтът www.travelexperienceadventures.com съдържа информация, снимки, видео и други материали, свързани с пътувания и пътешествия – предимно споделени преживявания, интревюта, полезни съвети и забавна информация.

След направен абонамент потребителите на www.travelexperienceadventures.com могат да получават нюзлетър с полезна информация, нови статии, покани за събития, конкурси, новости, свързани с пътувания в България, Европа и света.

За ползване на услугите на сайта www.travelexperienceadventures.com, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни, се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.

Информацията, предоставяна на сайта www.travelexperienceadventures.com е динамична и непрекъснато се допълва и променя за да бъде актуална и достоверна.

Собственикът, предоставящ каквато и да било услуга/информация на сайта www.travelexperienceadventures.com, не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

За да получава нюзлетър, потребителят следва да попълни електронна форма за Абонамент за нюзлетър и да декларира съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност.

Съгласно Закона за електронния документ, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия и Политиката за поверителност, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат, съгласен е с тях, и се задължава да ги спазва.

Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни, изискуеми в съответната електронна форма за абонамент. Собственикът и/или лицето, предоставящ каквато и да било услуга и информация на сайта www.travelexperienceadventures.com, не носи отговорност за предоставените чрез регистрация потребителски данни.

При абонамент всеки потребител заявява потребителско име и електронна поща, с които ще ползва услугите на www.travelexperienceadventures.com. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било информация на сайта www.travelexperienceadventures.com, не носят отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и имейла му от трети лица.

СЪГЛАСИЕ

Абонаментът за нюзлетъра на www.travelexperienceadventures.com е с изричното съгласие на потребителя и в съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност, като след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което потвърждава абонамента на потребителя.

ПРИЛОЖИМОСТ. ПРОМЯНА

Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги и информация, предоставяни чрез www.travelexperienceadventures.com, доколкото за тях не са предвидени специални правила.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, като измененията влизат в сила от публикуването им на www.travelexperienceadventures.com, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от момента на публикуването им в посочения сайт.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

На сайта www.travelexperienceadventures.com може да има препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел. Поради тази причина Ви съветваме, когато използвате други сайтове, да се запознаете с техните общи условия. Собственикът на www.travelexperienceadventures.com не носи отговорност за съдържанието им, за верността на информацията и правилното им функциониране.

Предоставянето на определени услуги /информация може да бъде прекратено, за което потребителите ще бъдат уведомени чрез съобщение на интернет сайта www.travelexperienceadventures.com.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите имат право да ползват услугите и информацията на сайта www.travelexperienceadventures.com при спазване на настоящите Общи условия и законодателството на Република България.

Потребителят може да ползва материалите, публикувани в www.travelexperienceadventures.com за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.

Във връзка с ползването на предоставените на сайта www.travelexperienceadventures.com услуги и информация, потребителят е длъжен:

– да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България;

– при усз.тановяване на нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България, да уведомява своевременно на посочения за контакти e-mail.

С потвърждаването и съгласието с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност, потребителят декларира и дава изрично своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на Закона за защита на личните данни.

ИНФОРМАЦИЯСобственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било информация на сайта www.travelexperienceadventures.com, има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация – абонамент за нюзлетър.

Сигурността на сайта и данните използвани/съхранявани от него се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, проникване, изменение или разпространение на данни от неоторизирани лица, които собственикът на сайта  www.travelexperienceadventures.com е предприел.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТ

Потребителите по всяко време могат да прекратят абонамента си за нюзлетър, като като използват опцията за отказ, предоставена в края на всеки нюзлетър.

ЛИЧНИ ДАННИ

www.travelexperienceadventures.com предприема необходимите мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и действащото българско и европейско законодателство.

Повече за употребата на лични данни на този сайт може да намерите в „Политика за поверителност“.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Повече информация за “бисквитките” може да намерите в „Политика за бисквитките“.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТСъдържанието на сайта, включително логата, всякакви графични изображения и/или надписи, търговски символи, динамични символи, текстове и/или мултимедийното съдържание и видеа на сайта, могат да бъдат ползвани и променяни само от автора. Всички публикации, видеа и фотографии в сайта-блог са авторски.  Публикуването им без разрешение на автора е в нарушение на закона за авторско право. Ако желаете да използвате дадена публикация или да закупите снимка се свържете чрез данните за контакт.

Съдържанието от www.travelexperienceadventures.com може да бъде разглеждано, изтегляно на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвано само за лични и не-комерсиални/ нетърговски цели от потребителите на сайта. Информацията на www.travelexperienceadventures.com не може да бъде променяна, коригирана, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър от лица, различни от автора без неговото изрично съгласие. Не се позволява използването, разпространяването и/или модифицирането изцяло или частично на снимков, видео и графичен материал, публикуван на www.travelexperienceadventures.com. Всички снимки, видеа и други материали на сайта са защитени от авторското право на техния създател и/или ползвател. Подобни действия могат да бъдат третирани като нарушение на авторско право и преследвани съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Мария Радева

Tel: +359 888 522 603

E-mail: travelexperienceadventures@gmail.com


РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

За всички неуредени въпроси и/или възникнали спорове е приложимо българското законодателство.

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия по защита на личните данни:

Адрес: гр. София, п.код 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: +359 (2) 91 53 518

Адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg

Сайт: www.cpdp.bg


Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

Телефон: 02 / 980 25 24

Гореща линия: 0700 111 22

Сайт: www.kzp.bg

ПЛАТФОРМА ЗА ОРС (Онлайн решаване на спорове)

При спор, който не може да бъде решен съвместно с www.travelexperienceadventures.com, можете да използвате електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: https://ec.europa.eu/odr


ДРУГИ УСЛОВИЯ

Авторът има правото да променя съдържанието на сайта с цел непрекъснато подобряване и актуализиране. Потребителят се задължава всеки път, когато използва сайта да се информира за действащите Общи условия за ползване.

Ако някаква част от настоящите общи условия се окаже недействителна или невалидна, то останалата част от условията продължава да бъде валидна.

Вие заявявате, че сте запознат с настоящите Общи условия и кликването/натискането на която и да електронната връзка (линк) от заглавната начална страница, с изключение на тази с Общите условия на сайта, представлява електронно волеизявление, че:

1. Желаете и възнамерявате да използвате ресурсите на сайта www.travelexperienceadventures.com.

2. Приемате настоящите общи условия и се задължавате да ги спазвате.

3. Потвърждавате, че сте навършил пълнолетие и сте дееспособен. Настоящите общи условия са приети на 26.07.2020 г. и влизат в сила от същата дата.