Маршрути

Има маршрути в България, които трябва да бъдат преживени…

…, но има и такива, които се случват спонтанно…емоционално…с опиянение…

…за тях ще ви разкажем.