Автори и съмишленици

Библейска истина: „В началото бе Словото!“.

На предизвикателството да „разкажат с думи прости“ се отзоваваха известни и неизвестни люде, обединени от едно: от пътуването. Запленени от красотата на природата. Любознателни за географски обекти и исторически факти.

С техните истории ще разширим кръгозора си с нови познанства и мисли. 

Те са преди всичко СЪМИШЛЕНИЦИ и после АВТОРИ.

Списъкът постоянно се допълва от нови творци.

Хората сме различни и са ни любопитни раздумките на другия, написани дори за сходен маршрут. Един е видял едно, друг си спомня друго.

Нашите гости-автори споделят приключения по невероятни и …стандартни дестинации. Сами те са завладяващи, многостранни личности, с различен житейски опит, профисии, но са обединени от едно – от страстта на пътешественика.

Човешкият живот и нашите физически, че и материални възможности са ограничени, затова АВТОРИТЕ И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ са нашите репортери, дописници. Те ще представят пред вас своите пътувания, преживявания – чрез интервюта, разкази, филми, снимки, скъпи за тях сувенири.

С разменени спомени ще открием заедно красотата на България и планетата Земя.

И един ден ще полетим в Космоса!?

  • Защото най-ценното на пътуването е споделеното преживяване.
  • И разлистването на пожълтели снимки….
  • И спомени.